ביטוחים

סוגי הביטוחים

ביטוח בריאות פרטי

כולל ניתוחים בארץ ובחו"ל, כיסוי מלא על תרופות, מחלות קשות, השתלות ועוד.

ביטוח חיים (ריסק)

משלב ביטוח מחלות קשות, נכות מתאונה אובדן כושר עבודה, תשלום חד פעמי במקרה פטירה ועוד.

ביטוח מחלות קשות

מורכב מכיסוי למקרה גילוי מחלה קשה , או מצב רפואי מורכב המצריך סעד מיידי לטיפול במקרה הרפואי באופן מיידי.

ביטוח סיעודי

כולל מימון עלויות טיפול בחולים סיעודיים באמצעות קצבה חודשית. מהווה השלמה לקצבאות הקבועות בחוק, הניתנות לחולים סיעודיים מטעם ביטוח לאומי ו\או קופת חולים.

ביטוח נוסעים לחו”ל

כולל כיסוי רפואי, מטען, איתור וחילוץ, צד שלישי, החמרה למצב רפואי קיים ועוד.

ביטוח נכות מתאונה / מוות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה /מוות מתאונה הינו כיסוי לפיצוי מיידי בעת מקרה ביטוח.

ביטוח אבדן כושר עבודה

הכיסוי המרכזי הינו כיסוי למקרה אי יכולת לעבוד החל מ 75% נכות תעסוקתית.

תכנית עבודה מול הלקוח

  • בדיקה מקיפה של כלל הביטוחים הקיימים על מנת להסיר כפל ביטוחים, פוליסות מיותרות ועלויות מיותרות
  • סיוע בבחירת מוצרים מקיפים חדשניים ומשתלמים שיתנו פתרון מקיף בעת הצורך.
  • בניית תכנית מקיפה התואמת את צורכי הלקוח במחיר המשתלם ביותר.
  • זמינות בכל שינוי, בקשה או שאלה, סיוע וליווי ברגעי משבר

היתרונות שלנו כסוכנות

סיוע בבחירת אנשי מקצוע טובים וקביעת תורים

ליווי המבוטח ובני משפחתו במקרה של החמרה בריאותית

בחירת ביטוח מקיף אשר ייתן מענה הולם בשעת הצורך

רפורמה בביטוחי בריאות

בפברואר 2016 חלה רפורמה בביטוחי הבריאות בהוראת משרד האוצר. לפיה לא ניתן להצטרף לפוליסות מהעולם הישן ולקוחות המחזיקים בביטוחים אלה זכאים לבחור לעבור או להישאר בפוליסות הקיימות.
  • חברות הביטוח יצרו ביטוח המאגד בתוכו בחירת מנתח וייעוץ רפואי וכן, כיסויים משלימים.
  • תנאי ביטוח במקרה ניתוח זהים בכל החברות.
  • תנאים ומחיר הביטוח מוגבלים לשנתיים. שאחריהן החברות יכולות לעדכן את המחיר בגובה של עד 20% או 10 ₪, הגבוהה ביניהם ללא אישור הלקוח.
  • עדכון מחיר גבוהה דורש בחתימה, ואי תגובה מובילה לביטול.
  • ההוצאות המכוסות ותקרת סכום הכיסוי אחידות ונקבעות מראש על ידי המפקח על הביטוח.
** אדם הבוחר במעבר צריך לוודא שנשמר לו הרצף הביטוחי.
לתאום מפגש ללא התחייבות השאר פרטים: