חיסכון פנסיוני

תכנית עבודה מול הלקוח

ביטוח פנסיוני נועד הן לשכירים והן לעצמאים במטרה להעניק יכולת לקבל קצבה מיום הפרישה. בתהליך העבודה, נבחן את כל התכניות הקיימות ונתאם ציפיות לעניין העתיד במטרה להשיג חלף הכנסה ללקוח בגובה דומה כלל שניתן לשכר אותו הרוויח בערב פרישתו מעבודה. במהלך תקופת ההעסקה, נבחן אחת לתקופה את מצבו של המבוטח על מנת לוודא שלא נפתח פער בין תכנית העבודה שרקמנו יחד לבין המציאות בפועל עקב שינויים טבעיים כגון : פיטורים, גירושים, מחלה חלילה או כל שינוי טבעי אחר.

ביטוח מנהלים

מידע כללי

חיסכון פנסיוני גמיש ומותאם אישית לטווח ארוך שמטרתו צבירת כספים לפרישה. כולל כיסוי למקרה פטירה (ריסק) ו\או אובדן כושר עבודה.

יתרונות

 • הפוליסה הינה חוזה אישי בין המבוטח לחברת הביטוח והיא אינה ניתנת לשינוי באופן חד צדדי.
 • הפוליסה אינה כפופה לשינויים שחלים בתחום הפנסיוני
 • תעריפי הכיסוי הביטוחי קבועים וידועים מראש
 • הביטוח תקף החל מהיום הראשון ללא תקופת אכשרה ובמקרה תביעת ביטוח, התשלום חל על החברה המבטחת
 • ניתן לרכוש כיסוי נרחב למקרה אבדן כושר עבודה ולוותר על כיסוי ביטוחי בהתאם לצורך
 • ניתן לבחור את גובה הכיסוי במקרה פטירה
 • תשלומי הביטוח משולמים למוטבים כסכום חד פעמי
 • ניתן לבחור מסלולי השקעה בהתאם להעדפות הלקוח
 • ניתן להתאים את גובה הכיסוי הביטוחי לצורכי המבוטח בהתאם לצרכיו המשפחתיים, הבריאותיים ושכרו.
 • המדינה מעניקה הטבות מס לשכירים במועד ההפקדה עד לתקרה הקבועה בחוק.
 • ניתן למשוך את הכספים כקצבה או כסכום חד פעמי כהיוון (בכפוף לפנסיה מינימלית שקבע משרד האוצר).
 • ניתן להרחיב ביטוח אבדן כושר עבודה באופן מקיף.

חסרונות

 • תעריף לא תחרותי בביטוח חיים לעומת פנסיית שארים
 • דמי ניהול גבוהים מעט מקרן פנסיה

 

קרן פנסיה

מידע כללי

דמי ניהול מקסימליים 6% מהפקדה חודשית 0.5 מסך החיסכון

יתרונות

 • עלויות ביטוח נמוכות (הכיסוי הביטוחי אינו מקיף)
 • דמי ניהול נמוכים
 • בעלת מסלולי השקעה וביטוח מוגדרים
 • המדינה מבטיחה ריבית קבועה של 30% מהחיסכון
 • החיסכון מתעדכן בהתאם לתשואה עד הפרישה
 • מקבלים את כל המצטרפים ללא קשר למצב בריאותי בכפןף לתקופת אכשרה של 5 שנים.

חסרונות

 • יורשים חוקיים מעל גיל 21 לא נהנים מהקרן במקרה פטירה.
 • בחמש שנים הראשונות הכיסוי הביטוחי לא תקף על מחלה קודמת לאחר פרישה אם כספי הפנסיונרים לא יספיקו לתשלום קצבאות הפנסיה, קצבת הפנסיה תופחת ולהפך.
 • תלויה בתשואות שוק ההון ושיעור העלייה בתוחלת החיים , דמי ניהול וגורמים נוספים
 • הקרן מעוגנת בתקנון זהה הניתן לשינוי ולא בחוזה ! דבר שמשפיע בצורה חד משמעית על הוודאות לקבלת כל סכום, ערך וזמן קבלת הכסף.
 • החוסכים נושאים בסיכון וערבים זה לזה
 • מנגנון איזון אקטוארי – במידה והכספים לא יספיקו לתשלום קצבאות הקרן תגבה תשלום וסף ולהפך במקרה עודף הקרן מחזירה לחוסכים חלק מהתשלום.
לתאום מפגש ללא התחייבות השאר פרטים: