ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הינו ביטוח מרכזי ויסודי בתיק הביטוח הפרטי.

הכיסוי המרכזי הינו כיסוי למקרה אי יכולת לעבוד החל מ 75% נכות תעסוקתית ומגיל הפציעה ועד גיל הפרישה תשלם הפוליסה 75% מהכנסת המבוטח ברוטו.

כיסוי זה הינו כיסוי שנכלל בפוליסה מאת המעביד לאדם שכיר (בביטוח מנהלים ) וישנו כיסוי דל יותר ופחות מקצועי המוגדר כ: פנסיית נכות בקרן פנסיה.

לעצמאים ישנו יתרון מובהק ברכישת הכיסוי שכן ישנו זיכוי במס של 45% לאדם הרוכש כיסוי זה וכיסוי של ביטוח חיים.

לפוליסה זו ישנן הרחבות לרבות : הקטנת תקופת ההמתנה, הרחבת הכיסוי למקצועי, ביטול קיזוז ביטוח לאומי, פרנצ’יזה, גידול שכר ריאלי וכו.

מהות הכיסוי

לביטוח אבדן כושר עבודה חשיבות מכרעת לבחירת היקף הכיסוי בזמן מקרה ביטוח. הסוכנות דואגת להתאים כיסוי נאות במקרה ביטוח ומונעת תשלום עבור פרמיה עודפת וכן, מבצעת בקרה תמידית להבטחת איזון תמידי בין פרמיה לכיסוי.

התאמה לשכר

הסוכנות מעדכנת את הפוליסה על בסיס שנתי לעצמאים ועל בסיס שינוי שכר לשכירים, במגמה לוודא התאמת כיסוי לשכר ראלי של המבוטח.

גורם משלם

עפ"י חוק ישנה חובה על המעסיק לשלם 1% משכר המבוטח לכיסוי הביטוחי. היות וקיים בלבול בקרב מעסיקים חלקם הגדול משית את העלות על המבוטח עצמו. הסוכנות מסייעת ללקוח לקבל את המגיע לו על פי החוק.

שלב מפעלי

הסוכנות מסייעת ליצור ביטוח קולקטיבי לעובדים, במגמה לתת כיסוי ביטוחי הולם למעסיקים ולעובדים. התכנית מוזילה בצורה משמעותית את עלות הביטוח ונותנת מענה טוב ללקוח ולמעסיק.

לקבלת הצעה משתלמת השאר פרטים: