פוליסת חיסכון

תכנון פיננסי המתמחה בניהול השקעות הלוקח בחשבון את התכניות הפיננסיות וצורכי הלקוח.

מידע כללי

 • סוג החיסכון – חיסכון נזיל לטווח קצר עד בינוני ללא אלמנט ביטוחי.
 • בית מנהל והתאמה ללקוח – הפוליסה מנוהלת על ידי חברת ביטוח או בית השקעות במגוון רחב של מסלולי השקעה כמו קופת גמל והיא מתאימה לכל לקוח בכל גיל.
 • יתרונות הפוליסה:
 • הפוליסה חוסכת תשלום עמלות לבנקים בגין עמלות קנייה , מכירה ודמי משמרת והלקוח נהנה מדחיית מס רווחי הון למועד המשיכה.
 • יתרון מבחינת עלויות, מס נדחה ואפשרויות השקעה שאינן קיימות במוצרים אחרים כגון נכסים בלתי סחירים. הפוליסה דורשת רק תשלום דמי ניהול ידועים וקבועים מראש לבית ההשקעות.
 • ישנו פטור ממס רווחי עד תקרת רווחים של 13,320ש”ח בשנה ליחיד ו-16,320 ₪ לחוסכים שנולדו לפני 1948 (תיקון 125ד’)

תכנית עבודה מול הלקוח

 • בדיקה מקיפה של כלל ההשקעות והתוכניות הפיננסיות
 • בחינה של כלל הנכסים
 • הרכבה של תכנית משתלמת בעלת תשואה גבוהה- ניהול הכספים הפנויים בפוליסת חיסכון בהתאם לרמת הסיכון המתאימה ללקוח על מנת להשיא תשואות מקסימליות
 • פיזור השקעות מקסימלי לרבות אצל מספר יצרנים במקביל.
 • דמי ניהול מינימליים

**ללקוח מעל גיל 67 ישנה אפשרות למכירת תיק רעיוני ולקבלת החזרי מס עפ”י סעיפים 125 ד’ ו ה’.
** תכנית העבודה מול הלקוח הינה תכנית רב שנתית

מידע על תשואות של פוליסות חיסכון

הבורסה לניירות ערך - נתוני מסחר

לתאום מפגש ללא התחייבות השאר פרטים: